BDO w izolacjach natryskowych

BDO w izolacjach natryskowych

W połowie 2019 roku pojawiła się informacja o powstaniu Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami – w skrócie BDO (ponoć skrót mógł być o wiele dłuższy…). Zgodnie z interpretacją nowych przepisów każdy wykonawca izolacji natryskowych jest wytwórcą odpadu, którego głównym (często jedynym) odpadem są beczki po materiale, zakwalifikowane jako „Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) i oznaczone kodem: 15-01-10. Za ten odpad jesteśmy odpowiedzialni od chwili zakupu materiału do chwili przekazania go do utylizacji, co jest potwierdzane zaakceptowaniem Karty Przekazania Odpadu przez przyjmującego w systemie BDO. Jak zatem podejść do tematu BDO w izolacjach natryskowych?

BDO w praktyce

Cały proces, od rejestracji w systemie BDO do zatwierdzenia pierwszej Karty Przekazania Odpadu w systemie BDO opiszę na swoim przykładzie. Proces rejestracji wymagał ode mnie wypełnienia dwóch stron formularza. Gdy przez niego przebrnąłem, pozostało mi czekać na nadanie numeru BDO.

Nadszedł rok 2020 i nowe przepisy weszły w życie. Na ich mocy, bez nadanego numeru BDO nie mogłem oddać odpadu. Okazało się, że oczekiwanie na nadanie numeru bardzo wydłuża się, gdy przybywa pustych beczek. W moim przypadku zaczynałem myśleć o utylizacji, gdy miałem około 40 pustych beczek na stanie, a 50 sztuk już mocno utrudnia nam funkcjonowanie.

Numer BDO otrzymałem w połowie marca i od razu chciałem umówić się na oddanie beczek do utylizacji. Niestety, okazało się, że duża, ogólnopolska firma, do której oddawałem beczki przez poprzednie kilka lat, już nie przyjmie beczek w śląskim oddziale. Odesłali mnie do oddziału Wrocław, a następnie do oddziału Warszawa.

Wykonałem kilka telefonów i okazało się że ilość miejsc, gdzie mogę oddać beczki zdecydowanie zmalała, a ceny poszybowały w górę o kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent!  Przez ostatnie lata płaciłem niezmienną kwotę 500 zł/Mg (czy li za tonę), a rekordowa oferta wynosi aktualnie 7500 zł/Mg. W dodatku pojawiły się absurdalne wymogi  np. dotyczące konieczności owijania beczek folią albo układaniu na palety. Albo szczelności i idealnego stanu beczek lub kompletów (beczka po ISO + beczka po POLY, itp.).

Po długich poszukiwaniach udało mi się porozumieć z firmą która nie ma żadnych dziwnych wymogów co do beczek, jednak o cenie z zeszłego roku trzeba niestety zapomnieć. Pocieszające jest to, że cena jest wyższa o kilka razy a nie o kilkanaście. Umówiłem się na termin dostawy a pracownik firmy przyjmującej pomógł mi wygenerować w systemie BDO nową Kartę Przekazania Odpadu. Aby to zrobić potrzebne są 3 numery BDO:

numer przekazującego – czyli nasz
numer transportującego – nasz lub firmy transportowej
numer przyjmującego – czyli firmy zajmującej się utylizacją. 

W KPO należy jeszcze podać nr rejestracyjny samochodu, który transportuje odpad, datę transportu oraz łączną masę odpadu – trzeba wpisać przybliżoną masę a po ważeniu skorygować. Zatwierdzona KPO pojawia się jednocześnie w systemach BDO wszystkich podmiotów których numer został użyty w KPO.  Ważne, aby wygenerować dokument „Potwierdzenie wystawienia KPO w systemie BDO” i przekazać go kierowcy w formie papierowej lub elektronicznej. Wtedy można ruszać w trasę.

Po dotarciu do firmy zajmującej się utylizacją mój samochód trafił na wagę, następnie został rozładowany i ponownie trafił na wagę. Moje 47 beczek ważyło łącznie 820 kg. Oczywiście w KPO wpisałem inną masę, więc firma utylizacyjna musiała odrzucić moją KPO, którą wyedytowałem i wpisałem poprawną masę. Następnie zatwierdziłem i poinformowałem „przyjmującego”, że karta jest poprawiona i gotowa do zatwierdzenia przez niego. Ostatni ruch należał do „przyjmującego” – zatwierdzenie karty” – koniec procesu.  

BDO w izolacjach natryskowych – podsumowanie

Podczas całej procedury może pojawić się kilka pytań:

Czy możemy beczki sprzedać, podarować, zgubić?
Czego byśmy nie robili, musimy mieć Kartę Przekazania Odpadu, potwierdzającą przekazanie do utylizacji określonej masy odpadu o kodzie 15 01 10. Odradzam szukania „alternatywnych” rozwiązań.

Czy producenci pian nie mogą tego przejąć tak jak np. producenci nawozów?
Niestety nie. Producenci pian, produkują półprodukty, które wykonawcy przetwarzają w celu wyprodukowania piany i tym samym stają się wytwórcą odpadu.

Czy producenci pian mogą nam pomóc?
Mogą, co pokazuje przykład Asteco. Producent pian Purteco zaproponował właśnie wykonawcom kompleksowe rozwiązanie – odbiór, transport i utylizację beczek po pianie zupełnie za darmo! Oferta nazywa się Beczka Zwrotna i wzbudza duże zainteresowanie wykonawców. Jej szczegóły opiszę w kolejnym tekście.

Tekst: Marcin Grabowski