Bezpieczeństwo pracy z agregatami do natrysku, czyli o czym pamiętać, żeby móc pracować długo i skutecznie – część II.

Bezpieczeństwo pracy z agregatami do natrysku, czyli o czym pamiętać, żeby móc pracować długo i skutecznie – część II.

W pierwszej części artykułu dotyczącego zachowania zasad bezpieczeństwa w pracy z agregatami do natrysku piany PUR, poruszyliśmy zagadnienia dotyczące znaczenia komponentów – ich przydatności do wykorzystania, właściwego przechowywania i używania oraz urządzeń służących do wykonywania natrysku. W drugiej części artykułu chcemy omówić kwestię o wiele ważniejszą – zagrożenia oraz kluczowe zasady, które pomogą wykonywać prace przy aplikacji natryskowej izolacji termicznej pianą PUR w sposób nie tylko skuteczny, ale przede wszystkim bezpieczny. 

Dla każdego wykonawcy, niezależnie czy dopiero rozpoczyna swoją przygodę w branży izolacji natryskowych, czy jest już od dawna obecny na rynku, zapewnienie bezpieczeństwa i właściwych narzędzi do pracy przy aplikacji natryskowej izolacji termicznej pianą poliuretanową jest kwestią podstawową. Każdy pracownik, wykonujący natrysk piany musi być uprzednio przeszkolony nie tylko z metod prawidłowego wykonywania natrysku piany izolacyjnej, ale również szybkiego i właściwego reagowania w razie nieprzewidzianej sytuacji, jaka może zdarzyć się podczas pracy. 

Jakie zagrożenia wiążą się z pracą przy agregatach do natrysku pianki poliuretanowej i jak się zabezpieczać?

Bezpieczeństwo pracy z agregatami przede wszystkim.

Istnieje wiele rodzajów zagrożeń – zarówno dla zdrowia jak i życia. Od porażenia prądem elektrycznym, przez mechaniczne uszkodzenie ciała aż po zagrożenia chemiczne. Dlatego też warto pokrótce omówić każde z możliwych zagrożeń i sugestie jak ich uniknąć. 

Najczęściej występujące wypadki związane z obsługą urządzeń do natrysku piany PUR, wiążą się z porażeniem prądem elektrycznym. Do porażenia prądem dojść może w momencie, gdy maszyna do natrysku poliuretanu nie została prawidłowo uziemiona. Aby zapobiec takiej ewentualności, przed podłączeniem agregatu i rozpoczęciem natrysku należy sprawdzić gniazdo zasilające przeznaczone do zasilania systemu natryskowego, wykorzystując do tego celu tester gniazd trójfazowych. Wskaże on potencjalne zagrożenie i nieprawidłowości podłączenia sieci. Należy pamiętać, że system natrysku pian PUR może być podłączony wyłącznie do uziemionej instalacji elektrycznej, wykonanej przez wykwalifikowanego, uprawnionego elektryka. 

Środki ochrony osobistej

Kolejnym, oczywistym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo bezpośredniego kontaktu i obrażeń po kontakcie z komponentami wykorzystywanymi do wytwarzania pian PUR do izolacji natryskowych. Podstawowym elementem zabezpieczającym są tu właściwie dobrane środki ochrony osobistej, które zabezpieczają również przed uszczerbkiem słuchu. W skład podstawowego zestawu ochronnego dla osoby wykonującej natrysk piany poliuretanowej wchodzą: gogle lub okulary ochronne, maska z filtrami chroniąca drogi oddechowe, kombinezon oraz rękawice wykonane z materiału zapobiegającemu poparzeniom, skaleczeniom oraz innym urazom. Każdy pracownik pracujący z urządzeniem do wykonywania natrysku poliuretanem, bezwzględnie musi używać ochraniaczy słuchu. 

Regularne kontrole agregatów

Aby dodatkowo zabezpieczyć się przed poważnymi obrażeniami, powstającymi w wyniku kontaktu z substancjami toksycznymi, warto zapoznać się ze specyfikacją komponentów i zaleceniami producenta, względem ich przechowywania, transportu i użytkowania. Koniecznością jest regularne sprawdzanie czy żadne płynne składniki piany nie wchodzą w reakcję ze skórą, oczami lub drogami oddechowymi. 

Natrysk poliuretanowej piany izolacyjnej to czynność wykonywana przy użyciu pistoletu pracującego pod dużym ciśnieniem. Nieuwaga lub nieumiejętne postępowanie może doprowadzić do obrażeń, poważnych poparzeń oraz uszkodzenia skóry. Z pozoru błahe skaleczenie, w połączeniu ze szkodliwymi środkami chemicznymi może przerodzić się w dużo poważniejszy problem.

Pamiętaj o poniższych zasadach:

1. Wszystkie połączenia agregatu, osłony części ruchomych, węże i łączniki sprawdzaj i w razie konieczności napraw lub wymień przed rozpoczęciem pracy. 

2. Po zakończeniu pracy należy dokładnie sprawdzić agregat i zabezpieczyć go zgodnie ze wskazaniami producenta. Prace konserwacyjne i wymianę płynów eksploatacyjnych należy wykonywać, kiedy maszyna wystygnie. 

3. W trakcie pracy pod żadnym pozorem nie należy kierować strumienia piany na siebie ani na kogoś innego. Nie można wkładać ręki w strumień piany ani w żaden sposób próbować go tamować. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać wykonywanie natrysku. Dopiero po upewnieniu się czy wszystko funkcjonuje poprawnie, wrócić do pracy. 

To trzy z pozoru banalne zasady, których przestrzeganie pozwoli na bezpieczne prowadzenie pracy.

Wykonywane prace izolacyjne przy użyciu natrysku z wykorzystaniem komponentów chemicznych wiążą się z powstawaniem zapylenia. Lotne części komponentów mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób przebywających w pomieszczeniach bez odpowiedniego zabezpieczenia BHP. Ważne jest, aby zabezpieczyć miejsce aplikacji przed niepożądanymi osobami, które mogą wejść w miejsca wykonywania natrysku, bez odpowiedniego zabezpieczenia ochronnego.

Szkolenie i rozsądek przy pracy

Odpowiednie przeszkolenie pracowników, jak również wyposażenie w środki ochrony osobistej, pozwalają redukować zagrożenie, związane z wykonywaniem izolacji termicznych. Zawsze jednak, najlepszym środkiem ochrony pozostaje zachowanie zdrowego rozsądku i unikanie popadnięcia w rutynę czy wręcz brawurę. Niezależnie od ilości wykonanych bezwypadkowo zleceń, pamiętaj, żeby wykonywanie izolacji termicznych pianą PUR, wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.