Bezpieczna praca z agregatem do natrysku, czyli o czym pamiętać, żeby móc pracować długo i skutecznie – część I.

Bezpieczna praca z agregatem do natrysku, czyli o czym pamiętać, żeby móc pracować długo i skutecznie – część I.

Wykonywanie wysokiej jakości usług izolacji termicznych zależy w ogromnym stopniu od trzech podstawowych elementów. Wyboru odpowiedniego agregatu do natrysku, właściwych komponentów oraz profesjonalnych, doświadczonych pracowników. Czy jest jeszcze coś, co w znaczący sposób ułatwia rozwój firmy w branży izolacji natryskowych pianami PUR

Każdy wykonawca, rozpoczynający działalność w branży izolacji pianami poliuretanowymi, największą uwagę skupia na doborze i zakupie właściwego agregatu. Dostosowanego do profilu biznesowego i wielkości docelowego klienta. Korzystając z doradztwa profesjonalnych dystrybutorów sprzętu do izolacji natryskowych, jak Asteco, wykonawca może zdecydować się na agregat pneumatyczny, elektryczny lub hydrauliczny. Wyborowi agregatu towarzyszy analiza rynku i podjęcie decyzji o dostawcy najlepszych jakościowo i cenowo komponentów – poliolu i izocyjanianu. Materiały są niezbędne do wytworzenia piany poliuretanowej – podstawowego materiału do wykonywania izolacji natryskowych. 

Wykonywanie usługi natryskowych izolacji pianami PUR to praca wymagająca, a przy braku zachowania odpowiednich zasad BHP oraz niejednokrotnie zdrowego rozsądku, może okazać się nawet bardzo niebezpieczna. Wykonywanie wielu zleceń, często w bardzo krótkich odstępach czasu, niewłaściwa konserwacja, złe przechowywanie zarówno agregatów, jak również komponentów, mogą stać się bezpośrednią przyczyną:

  • obniżenia jakości piany poliuretanowej wykorzystywanej do wykonania izolacji,
  • uszkodzeń i obniżenie wydajności agregatu,
  • wypadków groźnych dla zdrowia oraz w skrajnych przypadkach, życia pracowników. 

Zatem, jakich zasad należy przestrzegać, aby wykonywanie izolacji termicznych metodą natryskową było nie tylko efektywne, ale przede wszystkim bezpieczne? 

W pierwszej części skupimy się na przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa związanych z agregatami oraz komponentami wykorzystywanych przy wykonywaniu izolacji metodą natryskową. 

Bezpieczne komponenty

Kluczowymi elementami piany poliuretanowej są dwa komponenty – poliole oraz izocyjaniany. Ich przechowywanie i proces mieszania (a dokładniej reakcji chemicznej, w efekcie której powstaje piana PUR wykorzystywana do izolacji) ma bardzo ważne zasady i ograniczenia o których należy pamiętać, zarówno na początku przygody z izolacjami natryskowymi, jak również w firmie z wieloletnim stażem. 

Izocyjnanian, będący katalizatorem w reakcji chemicznej charakteryzuje się niską odpornością na wilgoć. W reakcji z wilgocią, z izocyjanianu wytrącają się duże, twarde formacje w kształcie kryształów. Są one ogromnym zagrożeniem przede wszystkim dla agregatu, który może zostać poważnie uszkodzony. W wyniku reakcji izocyjanianu z wilgocią, początkowo, na powierzchni komponentu wytrąca się warstwa o strukturze przypominającej żel. Z biegiem czasu, żel zwiększa gęstość i w efekcie wytrącają się wcześniej wspomniane kryształy. Jak zapobiec tej reakcji i zabezpieczyć izocyjanian? 

Należy przede wszystkim przechowywać oba komponenty wyłącznie w szczelnych pojemnikach do tego przeznaczonych i szczelnie zamkniętych. Warto oznaczać pojemniki, aby uniknąć pomyłki i zmieszania dwóch niewłaściwych komponentów.  Trzeba również zadbać o właściwe przechowywanie sprzętu wykorzystywanego do wykonywania izolacji natryskowych – przede wszystkim węży oraz pomp. Inwestować w te ze środków wodoodpornych i przechowywać je we właściwych warunkach, uprzednio czyszcząc i zabezpieczając po każdym użyciu. 

(Nie) bezpieczne maszyny

Agregaty do wykonywania natryskowych izolacji termicznych są maszynami wysoko wyspecjalizowanymi. Nieprawidłowe użytkowanie systemów do wykonywania izolacji termicznych metodą natryskową, mogą narazić operatora na poważne obrażenia i w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci. Brzmi przerażająco? Tak. Czy to myśl, która powinna towarzyszyć każdemu wykonawcy pracującego w branży izolacji termicznych pianami PUR? Zdecydowanie. Świadomość zagrożenia, jakie może spowodować awaria lub niewłaściwa obsługa agregatu to podstawa bezpiecznej pracy. Brawura natomiast wprost przeciwnie.

Jakie zasady składają się na bezpieczną pracę z urządzeniami natryskowymi? 

1. Biorąc pod uwagę, że urządzenie pracuje wyłącznie pod napięciem i wysokim ciśnieniem, nie pozwól by używały go osoby bez przeszkolenia. Absolutnie niedopuszczalne jest używanie agregatu przez osoby pod wpływem jakichkolwiek używek. 

2. Każdy agregat został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby był jak najbardziej wydajny. Garażowe modyfikowanie takiego urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia a co więcej, utraty gwarancji serwisowej. Każda wymiana zużytej części oraz płynów eksploatacyjnych powinna być wykonywana wyłącznie na produktach rekomendowanych przez producenta lub dystrybutora. Tak jak w przypadku drogiego samochodu. Olej opałowy nie sprawdzi się w roli paliwa. Tak samo w przypadku agregatu natryskowego, nieoryginalne części mogą obniżyć jego wydajność, lub co gorsza, uszkodzić. 

3. Wszystkie części wchodzące w skład systemu do wykonywania izolacji natryskowych pianami PUR, jak węże czy pompy, składuj i przechowuj zgodnie z zaleceniami producenta. Wcześniej dokładnie je oczyść. 

4. Agregaty służą do wykonywania natryskowych izolacji pianami poliuretanowymi. Ich obsługa powinna być prowadzona zgodnie z zaleceniami i wskazaniami producenta. Wszelkie przeciążenia i próby „wyciśnięcia więcej” z maszyny mogą skończyć się awarią urządzenia jak również stanowić zagrożenie dla operatora. 

5. Po i przed każdorazowym korzystaniem z agregatu natryskowego, należy bezwzględnie sprawdzić sprawność i szczelność wszystkich elementów. 

Wreszcie, co najważniejsze i najbardziej oczywiste, choć czasem o tym zapominamy. Każde urządzenie natryskowe, niezależnie od wielkości agregatu, czy doświadczenia operatora powinno być używane z zachowaniem zdrowego rozsądku. Jeśli pojawiają się chociażby najmniejsze oznaki, że system szwankuje należy przerwać pracę. Następnie sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne i nie ma ryzyka wystąpienia awarii. 

W drugiej części artykułu rozprawimy się z zagrożeniami z jakimi może zmierzyć się operator i pracownik wykonujący natrysk. Oprócz omówienia punktów zapalnych, przedstawimy skuteczne metody zabezpieczania i zapobiegania wypadkom.